ROTAVDRAG


ROT-avdraget har återinförts i Sverige till glädje för alla som planerar att fixa hemma. Som väntat blir det fortsatt ROT-avdrag 2012.

Villaägare och bostadsrättsinnehavare får göra skattereduktion med 50% på belopp upp till maximalt 100.000 kronor när man anlitar hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av bostaden.

ROT-avdraget är kopplat till den enskilda individen. Är man två delägare i huset/bostadsrätten kan alltså hushållet få en skattereduktion på 2×50.000 kronor om arbetskostnaden uppgår till 200.000 kronor. Även arbeten som utförs i fritidhus omfattas, så länge man själv som privatperson står som ägare till det och det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.

ROT-avdraget kommer att samordnas med hushållsnära tjänster. Det innebär att skattereduktionen begränsas till 50.000 kronor per person oavsett vilken typ av tjänst man väljer att köpa. Självklart går det bra att kombinera båda tjänstesektorerna. Exempelvis köpa städhjälp för 40.000 kronor och hantverkshjälp för 60.000 kronor.

ROT-avdraget dras direkt på fakturan.

Här är en användbar länk till att räkna ut vad det kan komma att kosta:

Mer om vad du har rätt att utnyttja ROT-avdraget till kan du läsa här: